Jelenlegi hely

Perfekt IFRS

 

IFRS mérlegképes könyvelő (OKJ 55 344 05)

 

Tematika, tankönyv, szóbeli tételek

 

0) Start

IFRS szükségessége és helye a számvitel szabályozásában

Keretelvek

IAS1 Pénzügyi kimutatások prezentálása / Elmélet

 

1) Befektetett eszközök + kapcsolódó standardok

IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések / Elmélet

IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések / Feladat

IAS16 Ingatlanok, gépek és berendezések / Házi feladat

Pénz időértéke táblázatok

 

IAS38 Immateriális javak / Elmélet

IAS38 Immateriális javak / Feladat

 

IAS40 Befektetési célú ingatlanok / Elmélet

IAS40 Befektetési célú ingatlanok / Feladat

IAS40 Befektetési célú ingatlaok / Házi feladat

 

IFRS5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök / Elmélet

IFRS5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök / Feladat

 

IAS20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele / Elmelet

IAS20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele / Feladat

 

IAS23 Hitelfelvételi költségek / Elmélet

IAS23 Hitelfelvételi költségek / Feladat

 

IAS36 Eszközök értékvesztése / Elmélet

IAS36 Eszközök értékvesztése / Feladat

 

2) Bevételek + kapcsolódó standardok

IAS2 Készletek

IFRS15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek

 

3) Egyéb kötelezettségek + kapcsolódó standardok

IAS37 Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések

IAS19 Munkavállalói juttatások

IFRS2 Részvényalapú kifizetések

IFRS16 Lízingek

 

4) Pénzügyi instrumentumok

 

5) Nyereség adók

IAS12 Nyereség adók

 

6) IFRS szerinti pénzügyi kimutatás + kapcsolódó standardok

IAS7 Cash flow-k kimutatása

IAS34 Évközi pénzügyi kimutatások

IAS10 Beszámolási időszakot követő események

IAS8 Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák

IFRS5 Megszűnt tevékenységek

IAS33 Egy részvényre jutó eredmény

IFRS8 Működési szegmensek

IFRS1 IFRS-ek első alkalmazása

IAS1 Pénzügyi kimutatások prezentálása II.

 

7) Egyedi beszámoló összefoglalás

 

 

8) Konszolidált mérleg

 • Csoport
 • Tőke konszolidáció alapok
 • Adósság konszolidáció
 • Közbenső eredmény konszolidáció
 • Társult vállalkozás
 • Tőke konszolidáció
 • Konszolidált mérleg

 

9) Konszolidált eredménykimutatás + átváltási árfolyamok

 • Hozam-ráfordítás konszolidáció
 • Közbenső eredmény konszolidáció
 • Társult vállalkozás
 • Egyéb ( goodwill, osztalék)
 • Eredményfelosztás
 • Konszolidált eredménykimutatás

IAS21 Az átváltási árfolyamok változásainak a hatásai

 

10) Konszolidált beszámoló összefoglalás

 

 

11) Vizsgafelkészítő I.

12) Vizsgafelkészítő II.

 

A dokumentumok jelszóval védettek.